Letër shokut Kim Jong-un

Letër shokut Kim Jong-un
Letër shokut Kim Jong-un

Fort i nderuar shoku ynë Kim Jong-un

Tags from the story
, ,
More from Edi Sara

Opinion> (mbi) Opinion të ZKM ndaj Politikës së Jashtme

nga Edi Sara        Hyrje Shpesh thuhet se imazhi një shteti matet nëpërmjet...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.