(Shqip) Oferta e 25 qershorit përballë votuesit shqiptar