Monografi

Shkrim filozofik mjaft objektiv per nje teme, subjekt apo drejtim mjaft te perkufizuar.